Domů » Články » Iberian Lynx Tour – field check list

Iberian Lynx Tour – field check list

Naše lednová cesta po jižním Španělsku byla zaměřena hlavně na rysa pardálového. Kromě něj jsme však mohli pozorovat a občas i fotit velké množství opeřenců.

Nejzajímavější oblastí bylo pohoří Sierra Morena. Nadherné pohoří nás okouzlilo hlavně zachovalou přírodou a příjemným slunečným počasím s teplotami okolo dvaceti stupňů. A naštěstí se tu kromě nás zalíbilo i zvířatům, kterých tu bylo požehnaně. Za zmínku stojí určitě dudek chocholatý, který nám ochotně zapózoval hned vedle silnice a my ho cvakli přímo z auta. A také vydra potulující se v místech, kam chodí pravidelně uhasit žízeň rys pardálový.

Většinu vodních ptáků jsme pozorovali v NP Cota Donana a NP Tablas de Daimiel.

Seznam ptačích druhů:

potápka roháč – great crested grebe (Podiceps cristatus)

potápka malá – little grebe (Tachybaptus ruficollis)

kormorán velký – great cormorant (Phalacrocorax carbo)

volavka popelavá – grey heron (Ardea cinerea)

volavka stříbřitá – little egret (Egretta garzetta)

volavka bílá – great egret (Ergetta alba)

volavka rusovlasá – cattle egret (Bubulcus ibis)

volavka vlasatá – squacco heron (Ardeola ralloides)

ibis hnědý – glossy ibis (Plegadis falcinellus)

kolpík bílý– eurasian spoonbill (Patalea leucorodia)

plameňák růžový – greater flamingo (Phoenicopterus ruber)

čáp bílý – white stork (Ciconia ciconia)

čáp černý – black stork (Ciconia nigra)

husa velká – greylag goose (Anser anser)

hvízdák euroasijský – eurasian wigeon (Anas penelope)

kachna divoká – mallard (Anas platyrhynchos)

kopřivka obecná – gadwall (Anas strepera)

ostralka štíhlá – northern pintail (Anas acuta)

čírka obecná – common teal (Anas crecca)

lžíčák pestrý – norther shoveler (Anas clypeata)

zrzohlávka rudozobá – red-crested pochard (Netta rufina)

polák velký – common pochard (Aythya rufina)

sup hnědý – black vulture (Aegypius monachus)

sup mrchožravý – eurasian griffon vulture (Gyps fulvus)

luňák červený – red kite (Milvus milvus)

luňák hnědý – black kite (Milvus migrans)

luněc šedý – black-winged kite (Elanus caeruleus)

orel skalní – golden eagle (Aquila chrysaetos)

orel královský – spanish imperial eagle (Aquila adalberti)

krahujec obecný – eurasian sparrowhawk (Accipiter nisus)

káně lesní – common buzzard (Buteo buteo)

moták pochop – eurasian marsch harrier (Circus aeruginosus)

moták pilich – hen harrier (Circus cyaneus)

dřemlík tundrový – merlin (Falco columbarius)

poštolka obecná – common kestrel (Falco tinnunculus)

orebice rudá – red-legged partridge (Alectoris rufa)

jeřáb popelavý – common crane (Grus grus)

lyska černá – common coot (Fulica atra)

slípka modrá – purple swamphen (Porphyrula porphyrula)

slípka zelenonohá – common moorhen (Gallinula chloropus)

chřástal vodní – water rail (Rallus aquaticus)

čejka chocholatá – nortern lapwing (Vanellus vanellus)

kulík zlatý – european golden-plover (Pluvialis apricaria)

kulík písečný – common ringed plover (Charadrius hiaticula)

pisík obecný – common sandpiper (Tringa hypoleucos)

vodouš kropenatý – green sandpiper (Tringa ochropus)

jespák bojovný – ruff (Philomachus pugnax)

koliha velká – eurasian curlew (Numenius arquata)

bekasina otavní – common spine (Gallinago gallinago)

racek chechtavý – black-headed gull (Larus ridibundus)

racek stříbřitý – yellow-legged gull (Larus michahellis)

racek žlutonohý – lesser black-backed gull (Larus fuscus)

holub skalní – feral pigeon (Columba livia feral)

holub hřivnáč – common wood-pigeon (Columba palumbus)

hrdlička zahradní – eurasian collared-dove (Streptopelia decaocto)

kalous pustovna – short-eared owl (Asio flammeus)

sýček obecný – little owl (Athene noctua)

puštík obecný (heard) – tawny owl (Strix aluco)

ledňáček říční – common kingfisher (Alcedo atthis)

dudek chocholatý – eurasian hoopoe (Upupa epops)

strakapoud velký – great spotted woodpecker (Dendrocopos major)

žluna zelaná – eurasian green woodpecker (Picus viridis)

skřivan polní – skylark (Alauda arvensis)

chocholouš obecný – crested lark (Galerida cristata)

břehule skalní – eurasian crag-martin (Hirundo rupestris)

vlaštovka obecná – barn swallow (Hirundo rustica)

jiřička obecná – house-martin (Delichon urbica)

linduška luční – meadow pipit (Anthus pratensis)

konipas bílý – white wagtail (Motacilla alba)

konipas horský – grey wagtail (Motacilla cinerea)

ťuhýk šedý – southern grey shrike (Lanius meridionalis)

pěnice černohlavá – blackcap (Sylvia atricapilla)

cetie jižní – cetti´s warbler (Cettia cetti)

pěnice kaštanová – dartford warbler (Sylvia undata)

pěnice pokřovní – sardinian warbler (Sylvia melanocephala)

budníček menší – common chiffchaff (Phylloscopus collybita)

králíček ohnivý – firecrest (Regulus ignicapillus)

bramborníček černohlavý – common stonechat (Saxicola rubicola)

skalník modrý – blue rock-thrush (Monticola solitarius)

bělořit šedý – black wheater (Oenanthe leucura)

rehek domácí – black redstart (Phoenicurus ochruros)

červenka obecná – european robin (Erithacus rubecula)

drozd brávník – mistle thrush (Luscinia svecica)

drozd zpěvný – song thrush (Turdus philomelos)

kos černý – common blackbird (Turdus merula)

mlynařík dlouhoocasý – long-tailed tit (Aegithalos caudatus)

moudivláček lužní – eurasian penduline-tit (Remiz pendulinus)

sýkora modřinka – blue tit (Parus caeruleus)

sýkora koňadra – great tit (Parus major)

šoupálek krátkoprstý – short-toed treecreeper (Certhia brachydactyla)

skorec vodní – white-throated dipper (Cinclus cinslus)

sojka obecná – eurasian jay (Garrulus glandarius)

straka obecná – eurasian magpie (Pica pica)

straka modrá – iberian azure-winged magpie (Cyanopica cookii)

krkavec velký – common raven (Corvus corax)

vrána obecná černá – carrion crow (Corvus corone)

vrabec domácí – house sparrow (Passer domesticus)

špaček obecný – common starling (Sturnus vulgaris)

špaček popelavý – spotless starling (Sturnus unicolor)

pěnkava obecná – chafffinch (Fringilla coelebes)

zvonohlík zahradní – european serin (Serinus esrinus)

stehlík obecný – european goldfinch (Carduelis carduelis)

zvonek zelený – european greenfinch (Carduelis chloris)

konopka obecná – eurasian linnet (Carduelis cannabina)

dlask tlustozobý – hawfinch (Coccothraustes coccothraustes)

strnad rákosní – reed bunting (Emberiza schoeniclus)

strnad luční – corn bunting (Emberiza calandra)

strnad viničný – rock bunting (Emberiza cia)

Savci:

vydra říční – eurasian otter (Lutra lutra)

rys pardálový – iberian lynx (Lynx pardina)

jelen lesní – red deer (Cervus elephus)

daněk skvrnitý – fallow deer (Dama dama)

králík divoký– rabbit (Oryctolagus cunicilus)

muflon – mouflon (Ovis musimon)

(JB)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace