Domů » Články » Birdlist naší zahrady

Birdlist naší zahrady

Seznam pozorovaných ptačích druhů na naší zahradě / birdlist from our garden

Šplhavci (Piciformes)

1. Žluna zelená (Picus viridis) – European Green Woodpecker

2. Žluna šedá (Picus canus) – Grey-headed Woodpecker

3. Strakapoud velký (Dendrocopos major) – Great Spotted Woodpecker

4. Krutihlav obecný (Jynx torquilla) – Eurasian Wryneck

Pěvci (Passerineformes)

5. Jiřička obecná (Delichon urbica) – Common House Martin

6. Vlaštovka obecná (Hirundo rustica) – Barn Swallow

7. Konipas bílý (Motacilla alba) – White Wagtail

8. Ťuhýk obecný (Lanius collurio) – Red-backed Shrike

9. Pěnice pokřovní (Sylvia curruca) – Lesser Whitethroat

10. Budníček menší (Phylloscopus collybita) – Chiffchaff

11. Bramborníšek hnědý (Saxicola rubetra) – Whinchat

12. Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata) – European Stonechat

13. Bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) – Wheatear

14. Slavík obecný (Luscinia megarhynchos) – Nightingale

15. Červenka obecná (Erithacus rubecula) – European Robin

16. Rehek domácí (Phoenicurus ochrunos) – Black Redstart

17. Kos černý (Turdus merula) – Common Blackbird

18. Drozd zpěvný (Turdus philomelos) – Song Thrush

19. Drozd brávník (Turdus viscivorus) – Mistle Thrush

20. Sýkora koňadra (Parus major) – Great Tit

21. Sýkora modřinka (Parus caerueles) – Blue Tit

22. Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes) – Eurasian Wren

23. Strnad obecný (Emberiza citrinella) – Yellowhammer

24. Pěnkava obecná (Fringilla coelebs) – Chaffinch

25. Zvonek zelený (Chloris chloris) – European Greenfinch

26. Stehlík obecný (Carduelis carduelis) – European Goldfinch

27. Čížek lesní (Carduelis spinus) – Eurasian Siskin

28. Konopka obecná (Carduelis cannabina) – Linnet

29. Vrabec domácí (Passer domesticus)

30. Špaček obecný (Sturnus vulgaris) – Common Starling

31. Sojka obecná (Garrulus glandarius) – Eurasian Jay

32. Straka obecná (Pica pica) – Eurasian Magpie

33. Vrána obecná (Corvus corone) – Carrion Crow

Other ( pokračování)

34. Kachna divoká (Anas platyrhynchos) – Mallard

35. Poštolka obecná (Falco tinnunculus) – Common Kestrel

36. Bažant obecný (Phasianus colchicus) – Common Pheasant

37. Rorýs obecný (Apus apus) – Common Swift

38. Sýkora babka

39. Střízlík

40. Krahujec obecný

41.Sýkora parukářka

42.Brhlík obecný

43.Ledňáček říční

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace